Czy koronawirus atakuje tętnice?

Koronawirus atakuje tętnice, wywołując udary mózgu i śmiertelnie niebezpieczne zatory płucne. W skrajnych przypadkach może dojść do amputacji kończyn.

Covid-19 łączy się nie tylko z receptorami w drogach oddechowych z ale też śródbłonku naczyniowym. Stan zapalny powoduje gromadzenie się płytek krwi, co prowadzi do powstawania zakrzepów. Dochodziło też do tego, że lekarze musieli amputować kończyny.

Koronawirus a zakrzepy
Covid-19 to choroba wielonarządowa, atakuje ona cały organizm. Jednym z groźniejszych powikłań jest zakrzepica zykba, wywołująca groźne udary mózgu i bardzo niebezpieczne zatory płucne.

Zatorowosc płucna jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia
W żyłach powstają skrzepliny, które utrudniają prawidłowy przepływ krwi. Jeżeli dojdzie to oderwania się skrzepliny, dotrze ona do naczyń płucnych, wywoła zator, który doprowadzi do ostrej niewydolnością krążenia w efekcie do zgonu chorego.

Korona wirus amputacja kończyn

Zakrzepica to największy problem chorych na Covid-19, a także u pacjentów bezobjawowych.

Znane są przypadki pacjentów chorych na Covid-19, którym lekarze że względu na zakrzepy, musieli amputować kończyny.