Zmętnienie płuc wywołane Covid-19

SARS-CoV-2 w pozostawia po sobie ślad w organizmie nawet, jeśli chory nie doświadcza fizycznych objawów choroby. Okazało się, że u około 45 proc. osób zakażonych koronawirusem, bez objawów choroby pojawia się tzw. zmętnienie płuc, czyli zacienienia typu mlecznego szkła widoczne dopiero na skanach tomografu komputerowego. To znaczy, że nawet przy łagodnym przebiegu choroby, bez objawów, takich jak gorączka, duszność czy kaszel, rozwija się stan zapalny w organizmie.

Nawet łagodne przejście COVID-19 pozostawia po sobie ślad. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych na wycieczkowcu Diamond Princess, który stał przez dwa tygodnie na przymusowej kwarantannie u wybrzeży Japonii. Połowa z pasażerów nie wykazywała żadnych objawów choroby, jednak u większości z nich pojawiało się również zmetnienie płuc widocz ie na tomografie. Nie jest pewne, czy te zmiany w płucach samoistnie się zagoją po zwalczeniu infekcji, czy też pozostawiają po sobie blizny. Jakie będą konsekwencje tych zmian, tego póki co nie wiemy, wszystko okaże się z czasem